Oberndorf am Neckar, Klosterkirche

19. März 2011

Schumann: Kinderszenen op. 15
Chopin: Sonate b-moll op. 35
Beethoven: Sonate F-Dur op. 54
Beethoven: Sonate As-Dur op. 110